Młodzież

Młodzież Go global kids

Angielski dla dzieci Gdańsk, nauka angielskiego Gdynia

Oferujemy korepetycje nakierowane na pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego z języka angielskiego, jak również egzaminów i testów na poziomie gimnazjalnym oraz brytyjskich egzaminów GCSE / GCE / IB. Program lekcji oraz zadań domowych dopasowany jest do indiwidualnych potrzeb. Interaktywna praca z uczniem gwarantuje efektywność w przyswajaniu materiału.

Sesja trwa godzinę zegarową i kosztuje 120 zł.

Szkoła językowa Gdynia